Kusiciele Losu

Rozdział I: Interludium

W międzyczasie

1508 TH

Po uwolnieniu się z Świątyni Płomienia Inteus przyciągany przez swój żywioł udał się nad Morze Śmierci. Zaczął tam wchłaniać czystą esencję ognia z okolicy w sposób naśladujący wchłanianie przez Horrory cierpienia z ofiar. Zaczął się przez to stawać coraz potężniejszy, jednak czysta esencja ognia zaczęła go coraz mocniej wiązać z fizyczną sferą. Gdy odczuł, że słabnie jego więź z macierzystym wymiarem, Inteus zaczął popadać coraz głębiej w szaleństwo. W końcu uczynił siebie strażnikiem północnego wybrzeża Morza Śmierci i zaczął atakować wszystkich, którzy zbliżyli się do “jego dziedziny”.

Niestety w jednym z tych ataków została zniszczona barka wydobywcza Throalu, na pokładzie której był członek jednego z Domów Szlacheckich – i do tego bliski przyjaciel króla Varulusa, który na wieść o tym rozkazał schwytać i unicestwić winowajcę. Dwie organizacje, zrzeszające magów z Throalu i sprzymierzonych miast: Barsawiańska Gildia Czarodziei i Krąg Skały postanowiły wykorzystać tę okazję na zwiększenie wpływów na dworze królewskim. Obie organizacji sprzymierzyły się w celu schwytania Avalaca i odebrania mu monety esencji ognia podarowanej mu przez Inteusa, słusznie zakładając, że moneta ta jest przedmiotem wzorca ducha. Zakon Ksenomantów nie chcąc dopuścić do zwiększenia wpływów rywalizujących gildii postanowili im utrudnić zadanie, chroniąc Avalaca. W tym celu sprzymierzyli się z gangiem Szybkiego Cienia, on zaś nie tracąc czasu wysłał do Avalacowi do pomocy jednego ze swych złodziei – Drwiciela Quaya – nieoficjalnie oczywiście. Tymczasem Czarny – szef jednego z gangów w Wielkim Targu, przeciwny Szybkiemu Cieniowi wysłał swoich zabójców za Avalaciem, chcąc odebrać mu monetę – która, jak przeczuwał, może być cenna.

Wszystkie organizacje były gotowe, teraz pozostało czekać na Avalaca, który wraz z drużyną zmierzał do Wielkiego Targu. Nikt jednak nie przypuszczał, że Icarion, therański mag – renegat z sobie znanych przyczyn również poluje na Inteusa.

Komentarz MG:

To nie tyle opis przygoda, tylko streszczenie akcji, które w międzyczasie podejmowały rywalizujące ze sobą organizacje. Celem tych machinacji było schwytanie Inteusa, zaś Avalac miał posłużyć jako środek do osiągnięcia tego celu.

Comments

Denadareth

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.