Tag: Henghoyke

Results

  • H'sirr Henghoyke

    Ten t'skrangijski Fechtmistrz, został wysłany przez [[Aropagoi Henghoyke |aropagoi Henghoyke]] do pomocy [[Poszukiwacze Artefaktów | Poszukiwaczom Artefaktów]]. Aropagoi dostarczał kultowi magiczne przedmioty, część z nich Pozukiwacze oddawali Władcy …

  • Pazur Wydry

    Posiadacz: obecnie nieznany, niegdyś [[:47753 | S'landrar V'strimon]] Okoliczności zdobycia: zabrany zabitemu [[H'sirr Henghoyke | H'sirrowi Henghoyke]] p. Okoliczności utraty: Oddany przez S'landrara Domowi Henghoyke. 3100 legend | Liczba wątkó …