Kalendarz Throalu

Kalendarz Throalu dzieli rok na dwanaście miesięcy po trzydzieści dni każdy. Podział jest ustanowiony na podstawie cyklu księżycowego. Miesiące nazywają się kolejno: strassa, veltom, charassa, rua, mawag, gahmil, raquas, sollus, riag, teayu, borrum i doddul.

Między miesiący gahmil i raquas jest pięć dni Święta Ziemi. Początkowo miały ono oddawać krasnoludzki charakter kalendarza (gdyż krasnoludy przyjęły miarę księżycową jedynie ze względu na wygodę stosowania, nie z duchowych powodów), jednak po Pogromie w dni te świętuje się odradzanie Barsawii po ranach zadanych przez Horrory.

Kalendarz throalski liczy czas od założenia Królestwa Throalu. Obecnie mamy rok 1514 TH.

Kalendarz Throalu

Kusiciele Losu Denadareth