Katiar

Katiar był ludzkim najemnikiem, wynajętym przez Icariona do ochrony zamczyska Khavur, które stanowiło siedzibę tego renegackiego maga. Pełnił on również funkcję dowódcy oddziału najemników stacjonujących w zamku. Nie jest jasne, w jakich okolicznościach Icarion wynajął Katiara, ten zaś później był odpowiedzialny za wynajęcie reszty strażników. Jednym z wynajętych przez niego adeptów był troll, który później pomógł Kusicielom Losu, zdradzając pracodawcę.

Gdy drużyna BG została schwytana i zamknięta, troll ten uwolnił więźniów i pomógł im w ucieczce. Katiar próbował zabobiec temu, ale wszystko zbiegło się z atakiem gildii Czarodziei co zwiększyło zamieszanie panujące w zamku. Dzięki temu drużynie udało się uwolnić z klatek, konstrukty na których eksperymentował Icarion – te zaś szybko pokonały strażników. Katiar zdołał pokonać kilka potworów, ale było ich zbyt wiele i wkrótce dosłownie rozszarpały dowódcę straży na strzępy1.

W chwili śmierci Katiar był adeptem Wojownikiem VIII kręgu.

Odnośniki:

1 Zamczysko Icariona

Katiar

Kusiciele Losu Denadareth