Ostrze Trzcin

Posiadacz: S’landrar V’strimon

Okoliczności zdobycia: podarowany S’landrarowi przez shivalahalę V’strimon z okazji zdobycia przez niego tytułu Czempiona.

Stopień obrażeń: 10

5200 legend

Liczba wątków: 2
Obrona magiczna: 17
Poziom I 200 legend
Wiedza: Imię broni
Efekt: Stopień obrażeń +1;
Poziom II 300 legend
Wiedza: Imię Zbrojmistrza
Efekt: Obrona fizyczna i społeczna +1
Poziom III 500 legend
Wiedza: Imię pierwszego właściciela
Efekt: Inicjatywa +1; Stopień obrażeń +2

Ostrze Trzcin

Kusiciele Losu Denadareth